วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การขับเคลื่อนองค์กรสู่ Open source

:: การขับเคลื่อนองค์กรสู่ Open source

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการสารสนเทศได้เสนอนโยบายที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การใช้ Software open source ทุกโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มองสู่อนาคต..การทำความเข้าใจกับคนในองค์กรและเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีผลกระทบกับระบบงานประจำของโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด..


ศูนย์คอมพิวเตอร์วางแผนการเปลี่ยนแปลง Software โดยจะเริ่มถอดการติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการออกทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่ใช้งานเฉพาะโปรแกรม HOSxP ส่วนการใช้งานเอกสารใช้งานไม่มากนัก ส่วนโปรแกรมอื่นๆเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้อง จึงต้องเอาออกให้เหลือเพียงโปรแกรมดังต่อไปนี้
1.Windows XP ,Windows7

2.HOSxP

3.Google chrome

4.7z

5.Picasa3

6.Open office โดยจะเริ่มดำเนินการในส่วนของโซน OPD ,LAB,Xray,ER เป็นลำดับแรก

ปุฉา องค์กรใดใช้ OpenOffice.org

ในประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, สวทช., เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, ดี เอช เอ สยามวาลา, ไทยประกันชีวิต, พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น