วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2554

การดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2554 กรรมการสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์วางระบบของการจัดเก็บข้อมูล โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ ลดความซ้ำซ้อน และมีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการดังนี้ครับ..
1. ติดตั้ง Dropbox ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง โดยใช้ account ของ dansaihospital@gmail.com
2. วางโครงสร้างของการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ทั้งการสร้าง folder และสร้างไฟล์ โดยมีข้อกำหนดดังนี้ครับ
- การสร้าง Folder ขึ้นต้นด้วย <รหัสหน่วยงาน>-<รหัสอื่นๆถ้ามี>ชื่อโฟลเดอร์
- การสร้าง Files ขึ้นต้นด้วย <รหัสหน่วยงาน>-<ปปดดวว>-ชื่อไฟล์
3. ให้เก็บไฟล์งานเอกสาร(Word,Excel)ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปี 2554
4. ไม่อนุญาตให้เก็บไฟล์เพลง ,ภาพ,ใน Dropbox
5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการ Back up ข้อมูลใน Dropbox ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น