วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานแม่บ้าน..

วันหยุดยาวหลายวัน..สำหรับคนทำงานโรงพยาบาลบางวิชาชีพ ไม่ต่างอะไรกับการได้ลาพักผ่อน แต่ขณะเดียวในกลุ่มวิชาชีพหลักไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัช พนักงานอื่นๆ ที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง อาชีพบริการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นงานที่ดูเหมือนว่าโรคภัยไข้เจ็บดูจะไม่เคยให้โอกาสให้คนทำงานได้หยุดพักผ่อน..

แต่สำหรับบางคน บางหน่วยงาน วันหยุด คือ โอกาสทองที่จะสะสางเคลียงานหลายๆอย่างที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาปกติ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ทำงานสนับสนุนอย่างพนักงานทำความสะอาด ที่มีหน้าที่เก็บกวาด เช็ดถู ดูแลรักษาความสะอาดโรงพยาบาล ซึ่งไม่สะดวกในช่วงวันทำการปกติเพราะต้องยก ย้าย โต๊ะ เก้าอิี้ ส่งของต่างๆ เพื่อทำความสะอาด แต่โรงพยาบาลต้องให้บริการตลอดเวลา การดูแลรักษา การกระชับพื้นที่ให้สะอาด เข้าที่เข้าทางทุกวัน สามารถทำได้ในระดับหนึ่ง.. บางครั้งจึงต้องมีการจัดโปรโมชั่นหนักอย่างเช่นงานขัดพื้น ซึ่งพนักงานทำความสะอาดต้องมาลงแขกช่วยกันทำงานในช่วงวันหยุดความสุขอย่างหนึ่งของการมาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย คือ การที่ได้มาสัมผัสกับ ความโล่ง สะอาด สบายตา สบายใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการเอาจริงเอาจังกับการทำ 5 ส ที่หลายๆหน่วยงานถูกผู้บริหารเคี่ยวเข็ญกันบ่อยๆ ในส่วนของความสะอาดต้องยกความดีให้การทุ่มเทของพนักงานที่ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น