วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การขับเคลื่อนองค์กรสู่ Open source
ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการสารสนเทศได้เสนอนโยบายที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การใช้ Software open source ทุกโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มองสู่อนาคต..การทำความเข้าใจกับคนในองค์กรและเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีผลกระทบกับระบบงานประจำของโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด..

ศูนย์คอมพิวเตอร์วางแผนการเปลี่ยนแปลง Software โดยจะเริ่มถอดการติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการออกทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่ใช้งานเฉพาะโปรแกรม HOSxP ส่วนการใช้งานเอกสารใช้งานไม่มากนัก ส่วนโปรแกรมอื่นๆเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้อง จึงต้องเอาออกให้เหลือเพียงโปรแกรมดังต่อไปนี้
1.Windows XP ,Windows7
2.HOSxP
3.Google chrome
4.7z
5.Picasa3
6.Open office 

โดยจะเริ่มดำเนินการในส่วนของงานบริการผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ในส่วนของกลุ่มงานสนับสนุน จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554


องค์กรใดใช้ OpenOffice.org  ในประเทศไทย

ตอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, สวทช., เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, ดี เอช เอ สยามวาลา, ไทยประกันชีวิต, พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า และ รพร.ด่านซ้าย (เย้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น