วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความภาคภูมิใจ..


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
ได้รับรางวัล
"ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น"
ระดับเขต ในปี 2554
ประเภทโรงพยาบาลชุมชน

ผมมีโอกาสไปนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่สำนัำกงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการไปนำเสนอครั้งนั้นมีตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆในเขต8 ทั้งโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯเป็นตัวแทน "ศูนย์หลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2554" โดยมีการมอบรางวัลในงาน“มหกรรมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน บริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ และรำลึกถึงสามปีที่จากไป นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” วันที่ 28-29 เมษายน2554 ที่ผ่านมา ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

หัวข้อที่เลือกไปนำเสนอในครั้งนั้น ผมใช้ชื่อว่า "มากกว่างานหลักประกันสุขภาพ..ที่ด่านซ้าย" โดยนำเรื่องราวของการดูแลคนด่านซ้ายที่มิใช่เพียงแค่งานเรื่องสิทธิประกันสุขภาพ แต่เป็นการดูแลที่พยายามให้ครอบคลุมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยร่วมมือกับภาคีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ วิทยุชุมชน ร้านจรัญโลงเย็น และตัวแทนบริษัทประกันภัยจากรถ และผู้นำชุมชนในอำเภอด่านซ้าย


1 ความคิดเห็น:

  1. เพิ่งเปิดเจอ สนใจในรายละเอียด ของงานที่ทำ แลกเปลี่ยนกันได้ หรือเปล่าค่ะ
    ขอนำไปใช้พัฒนางานที่โรงพยาบาลทางใต้ บ้าง คงเป็นประโยชน์ไม่น้อย ขอความอนุเคราะห์ ส่งการดำเนินงานของท่าน หรือคำแนะนำในการพัฒนางาน ทางเมล noi_tap@hotmail.com
    ขอขอบพระคุณค่ะ

    ตอบลบ