วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์

ผมเคยเสนอเรื่องการออกใบรับรองแพทย์ผ่านโปรแกรม HOSxP แต่ในช่วงนั้นยังมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของบุคลากร และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์เดิมยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะ หากจะไม่ใช้ก็น่าเสียดาย จึงยังคงวิธีการออกใบรับรองแพทย์แบบเดิมอยู่ ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีการจัดการออกใบรับรองแพทย์ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องรอนาน แต่ถ้าดูในรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานพบว่ายังคงเป็นภาระงานที่พยาบาลยังต้องทำงานซ้ำซ้อน เมื่อบวกกับปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ในแต่วันการออกใบรับรองแพทย์ยังคงเป็นภาระงานที่เพิ่มเวลาในการให้บริการพอสมควร..

โปรแกรมHOSxP มีฟังก์ชั่นที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ที่สะดวก และสามารถลงบันทึกทะเบียนประวัติการขอใบรับรองแพทย์ของผู้ป่วยได้ด้วยว่าเคยมาขอแล้วกี่ครั้ง เมื่อไหร่ ซึ่งหากใช้ระบบนี้จะช่วยลดภาระการเขียนและสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้เร็วขึ้น และสามารถเลือกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ถึง 5 แบบ

วันนี้เลยถือโอกาสเอาแบบเรื่องการออกใบรับรองแพทย์มาปัดฝุ่น และแก้ไขฟอร์มต่างๆในโปรแกรม HOSxP ให้เรียบร้อย ซึ่งพูดคุยกับทีมพยาบาล OPD แล้วตกลงกันว่าวันจันทร์จะเริ่มทดลองใช้งานดู

ในส่วน Open office เริ่มมีการใช้งานกันแล้วครับ ดูได้จากคำถามที่โทรมาตามให้ศูนย์เข้าไปช่วยดูเกี่ยวกับการจัดหน้ากระดาษในการพิมพ์งาน ต้องยอมรับครับว่ายังใหม่สำหรับทุกคน ปัญหายังคงมีบ้างแต่คิดว่าคงไม่ยากสำหรับการปรับตัว..

ส่วน Dropbox เริ่มมีการถ่ายโอนข้อมูลเข้ามาใน Dropbox มากขึ้นแล้วครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในก้าวต่อไปจะเป็นการเร่งให้บุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานมีและใช้ gmail และระบบงานเอกสารของ Gmail

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น