วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระบบนัดหมายแพทย์/ทันตแพทย์ ออนไลน์

เกณฑ์การประเมินงานคุณภาพของโรงพยาบาลข้อหนึ่งที่ยังไม่ผ่าน คือ โรงพยาบาลต้องมีระบบนัดหมายแพทย์ออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้รับบริการกับโรงพยาบาล ทางกรรมการสารสนเทศจึงได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดทำช่องทางรับข้อมูล ซึ่งผู้ป่วย/ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเวปไซด์เพื่อนัดหมายแพทย์/ทันตแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์เนตได้ โดยที่ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อลงบันทึกข้อมูลโปรแกรมจะส่งข้อมูลไปทางอีเมล์ของแพทย์/ทันตแพทย์ที่ต้องการนัดหมายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น