วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพเขียน พุทธประวัติ

ความหมายของภาพเขียนเรื่อง พุทธประวัติ ตอน ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน
ประสูติ วันวิสาขบูชา ใต้ต้นรัง ณ สวนลุมพินี ทรงดำเนิน ๗ ก้าว ดอกบัว ๗ ดอกผุดรับ และทรงตรัสว่าเราจะเป็นใหญ่ในโลก
ได้ชีวิต ได้ความเป็นหนึ่ง ได้ความก้าวหน้า


ตรัสรู้ พอรุ่งอรุณรังษี รัตติกาล คือ วิสาขมาศ ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ คือ ทุกข์ สมุททัย นิโรธ มรรค ก่อนใครๆในโลก ณ ต้นศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา
ได้ปัญญา ได้ความรู้แจ้ง ได้ชัยชนะที่ไม่กลับไปแพ้


ปฐมเทศนา ณ เมืองสารนาถ ทรงแสดงธรรมธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ คือ โทรการทรมานตน และกามคุณ ๕ กับ อริยสัจจ์  ๔
ได้บริวาร ได้ความไม่วุ่นวาย ได้ดวงตาเห็นธรรม


ปรินิพพาน ณ เมือง กุสินารา ใต้ต้นสาละคืนวันวิสาขมาศประทานปัจฉิมโอวาสโปรดนายสุภัททะ ปริพาชก ให้สำเร็จมรรคผลเป็นคนสุดท้าย
ได้อายุ ได้ทรัพย์สินมรดก ได้พ้นเครื่องเสียดแทง


อ.ปราโมทย์ ศรีพรหม ช่างเขียนท้องถิ่น
เทคนิค สีอะคริลิคผสมทองคำเปลวบนผ้าใบ
ขนาดภาพ  ๒๙๖x๑๕๖ ซม.
เขียน ปี ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น