วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ติดตามงานเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้มีนัดหมายติดตามงานกับทาง รพ.นาด้วงครับ ในช่วงเช้า อิ๊ด Admin รพ.เอราวัณโทรมาปรึกษาเรื่องข้อมูล OPPP ที่ทาง ICT จังหวัดนำเสนอในที่ประชุม กวป. ในหลาย รพ.ยังมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานครับ ซึ่งคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแก้ไขกันต่อไป ในส่วนของ รพ.ผมคิดว่าน่าจะต้องตรวจสอบก่อนส่งให้ สปสช. แต่จะประสานงานกันอย่างไรเรื่องส่งข้อมูลให้ตรวจสอบคงต้องให้ทางทีมจังหวัดช่วยเป็นผู้ประสานงานให้อีกที


ในส่วนของ รพ.เอราวัณ ปัญหาเกิดจากการส่งข้อมูลผิดพลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เดือนเดียวเท่านั้นครับ ทำให้มีผลต่อคุณภาพของข้อมูลในภาพรวมในช่วงบ่ายแจ้งยกเลิกการจัดประชุม HOSxP PCU ของ  รพ.สต.ในเขตอำเภอเชียงคาน เนื่องจากรถยนต์ที่ผมจองไว้ยังไม่ได้ครับ ช่วงนี้เลยค่อนข้างลำบาก เดิมทีคิดว่าจะได้ภายในต้นเดือนนี้แต่ทางเซลล์แจ้งมาว่ายังไม่ได้คงต้องร้องเพลงรอไปก่อน โชคดีที่น้องๆ ก็ไม่สะดวกด้วยเพราะตรงกับช่วงเลือกตั้ง นายก อบจ. 

ในส่วนของ รพ.นาด้วง อามิน ติดตามงานดีมากครับ ตรงเวลาที่นัดหมายกันไว้ วันนี้มีการแก้ไขข้อมูลวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน และสอนการใช้งานแก้ไขทะเบียน ANC บัญชี 2 และบัญชี 1  โดยผมขอให้รีบดำเนินการแก้ไขภายใน 1เดือน ก่อนส่งออกคงต้องขอตรวจสอบข้อมูลกันก่อน และวันพรุ่งนี้อามินจะอัพเวอร์ชั่น HOSxP เป็น 3.54.7.30 ในส่วนของทะเบียนนัดที่จะให้แสดงข้อมูลกิจกรรม ให้ อ.อาร์มทำแล้วครับ พร้อมกับทะเบียนรับบริการของ รพ.สต.ด้วย ซึ่งภายในสัปดาห์นี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย
  1. การอัพเดต HOSxP ให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน............กำลังดำเนินการ
  2. การปรับฐานข้อมูลวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน..................ดำเนินการแล้ว
  3. การทำทะเบียนรายงานนัดให้แสดงรายการวัคซีน....กำลังดำเนินการ
เดือนสิงหาคม รพ.ทุกแห่งจะต้องเริ่มพิมพ์แบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ป่วยลงชื่อรับทราบทุกรายที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรง ไม่รู้ทุกแห่งเริ่มทำกันหรือยังนะครับ เพราะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น