วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ได้รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ปี 53


โรงพยาบาลศิริราช เปิดตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ในฐานะแพทย์ชนบทดีเด่นคนที่ 37 หลังผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ระบุชัดเจนว่า เป็นแพทย์ที่มีความเสียสละ และเอาใจใส่ต่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารมานานกว่า 20 ปี
การประกาศผลรางวัลครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ได้ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีระวัฒน์ กุลทนันท์ คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงถึงรางวัลครั้งนี้

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุชัดเจนว่า คณะกรรมการพิจารณาแพทย์ชนบทดีเด่น ปี 2553 ได้ตัดสินคัดเลือกให้นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย และยังเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 37 ไปครอง

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ ระบุว่า เกณฑ์ของการตัดสินครั้งนี้พิจารณาจากการเป็นแพทย์ผู้เสียสละ มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ทุ่มเทอุตสาหะ ดูแลเอาใจใส่ประชาชนในพื้นที่ชนบท ที่ห่างไกล แห้งแล้ง กันดาร และยังเป็นพื้นที่สีชมพูอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 20 ปี ซึ่งนายแพทย์ภักดี ผู้คว้ารางวัล ถือเป็นแบบอย่างของแพทย์ทั่วไป ที่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบแพทย์เฉพาะทาง และยังอำนวยประโยชน์การอำนวยการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม ต่รงตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของทางราชการภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านที่ดี

ขณะที่นายแพทย์ภักดี เปิดใจว่า อีกไม่กี่ปีตนก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว อยากให้รางวัลนี้กับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนที่มีส่วนร่วม โดยกล่าวขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำให้ตนเติบโตในวันนี้ เพราะให้โอกาสในการทำงานในโรงพยาบาลชนบท และยังเป็นแรงผลักดัน แรงกายแรงใจ จากผู้บริหารหลายฝ่ายจนประสบความสำเร็จ ก่อนจะกล่าวขอบคุณครอบครัวทุกๆ คนที่ให้กำลังใจเสมอมา และขอบคุณประชาชนที่ให้การยอมรับตน

สำหรับผลงานของนายแพทย์ภักดี มีมากมาย โดยเฉพาะผลงานด้านวิชาการ โดยการศึกษาวิจัย การประเมินภาวะขาดสารไอโอดีนในกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุนผลงานนี้จากองค์การเภสัชกรรม ที่สำคัญยังได้รับรางวัลการดูแลเบาหวานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น และได้รับการรางวัลการรับรองคุณภาพการพัฒนามาตรฐานในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงยังเป็นผู้บุกเบิกที่มียอดเงินบริจาคในการจัดสร้างอาคารผู้ป่วย ซึ่งสามารถได้รับเงินบริจาคถึง 12 ล้านบาท และนำเงินบริจาคนี้ไปจัดสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟู และหอผู้ป่วยหลังคลอดที่เกิดประโยชน์สูงสุด และอีกมากมายหลายผลงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น